Gå till innehållet

Planer

Vatten- och avloppsplan 22 december 2021

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Nödvattenplan 28 september 2023

Nödvattenplanen ger riktlinjer för nödvattenförsörjning i kommunen och en gemensam grund för hur en nödsituation ska hanteras.

Nytt granskningsförslag för översiktsplan 2023 8 juni 2023

Med anledning av större ändringar, som genomförst från tidigare granskningsperiod, samt en ny sittande politisk majoritet genomförs har ett nytt granskningsförslag tagits fram. För att säkra den demokratiska processen kommer översiktsplanen 2023 att genomgå ytterligare en granskningsperiod mellan den 9/6-30/8-2023.

Granens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Granens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Ekens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.