Gå till innehållet

Planer

Nytt granskningsförslag för översiktsplan 2023 8 juni 2023

Ny granskningsperiod av reviderad översiktsplan. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts samt ny politisk majoritet kan anses vara väsentliga ändringar. För att säkra den demokratiska processen genomförs en ny granskningsperiod mellan den 9/6-30/8-2023.

Granens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Granens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Ekens plan mot diskriminering och kränkande behandling 18 maj 2018

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling.
I detta dokument framgår Ekens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.