Gå till innehållet

Planer

Aktualitetsförklaring 2019 16 juli 2019

Aktualitetsförklaring 2019 antogs av kommunfullmäktige 2019-06-18 och beskriver delar av översiktsplanen som fortsatt är aktuella och delar som är i behov av revidering.

Biblioteksplan 2023-2026 4 januari 2019

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.