Gå till innehållet

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Östhammars kommun

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
30 november 2016
Senast uppdaterad
7 april 2022
Typ
Barn- och utbildningsförvaltningen