Gå till innehållet

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling inom pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Östhammars kommun

Organisation
Sektor bildning
Publicerad
30 november 2016
Senast uppdaterad
21 september 2020
Typ
Barn- och utbildningsförvaltningen