Gå till innehållet

Biblioteksplan 2016-2018

Med biblioteksplan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt bibliotekets roll i den lokala utvecklingen.

Antogs av kommunfullmäktige 8 december 2015. Förlängdes till att gälla till och med 2018 enligt beslut av Kommunfullmäktige 25 april 2017.

Organisation
Barn- och utbildningsnämnd
Publicerad
18 december 2015
Senast uppdaterad
18 december 2015
Typ
Planer