Gå till innehållet

Granskningsförslag för Översiktsplan 2023

- Med sikte på 2040. Granskningsförslag (med tillhörande bilagor).

Nu är den kommande översiktsplanen inne i en av de sista faserna, nämligen granskningsfasen. Enligt Plan- och bygglagen ska förslaget finnas tillgängligt för granskning under två månader. Under granskningstiden finns planförslaget med tillhörande bilagor samt samrådsredogörelsen tillgänglig. I samrådsredogörelsen kan du ta del av de yttranden och synpunkter som inkommit samt vilka förändringar som dessa föranlett i planförslaget. 

Organisation
Sektor samhälle
Publicerad
14 september 2022
Senast uppdaterad
14 september 2022
Typ
Planer