Gå till innehållet

Plan för ledning och samordning vid samhällsstörning

Denna plan beskriver hur Östhammars kommun ska organisera, leda, samordna, samverka och kommunicera vid samhällsstörningar och höjd beredskap, på central nivå.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
27 juni 2019
Senast uppdaterad
6 februari 2024
Typ
Planer