Gå till innehållet

Informationssäkerhetspolicy för Östhammars kommun

Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information. lnformationssäkerhetspolicyn och särskilda informationssäkerhets­instruktioner styr informationssäkerhetsarbetet i Östhammars kommun.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
12 september 2016
Senast uppdaterad
12 september 2016
Typ
Policys