Gå till innehållet

Inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål (kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt.

Antagen av kommunfullmäktige 14 september 2021. 

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
21 september 2021
Senast uppdaterad
21 september 2021
Typ
Policys