Gå till innehållet

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling i Östhammars kommun. I oktober 2016 antog kommunfullmäktige policy för hållbar utveckling (Dnr KS- 2014-373). Denna policy omfattade då endast ekologisk hållbarhet. I samband med nytt antagandet har kompletteringar av policydokument gällande inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Antagen av kommunfullmäktige den 27 december 2018. 

Organisation
Slutförvarsorganisationen
Publicerad
27 november 2018
Senast uppdaterad
28 december 2018
Typ
Policys