Gå till innehållet

Policy för informationssäkerhet

Policyn anger informationssäkerhetens betydelse för Östhammars kommun. Riktlinjerna beskriver vad som behöver göras för att efterleva policyn. Baserat på riktlinjerna utformas vägledningar och rutiner för hur säkerhetslösningar ska utformas och tillämpas.

Organisation
Kommunledningskontoret
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
10 januari 2022
Typ
Policys