Gå till innehållet

Policy för livsmedel

Kommunens livsmedelspolicy antogs 2015. Policyn var i behov av revidering. Beslut av ny revidering togs vid Kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Följande ändringar har gjorts från tidigare version av policyn:

  • Krav på upphandlade animaliska produkter får inte vara mindre än de krav som anges i svenska djurskyddsregler i stället för tidigare Miljöstyrningsrådets baskrav.

  • Inköp av närproducerade livsmedel ska öka i stället för tidigare "ambitionen är att öka inköp av närproducerade livsmedel".

  • Given andel för ekologisk livsmedel i stället för tidigare "att succesivt öka".

  • Kontinuerligt arbete med att minska matsvinnet ska utföras i stället för tidigare "matsvinnet ska vara så litet som möjligt".

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
30 november 2020
Typ
Policys