Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Policy för livsmedel

Kommunens livsmedelspolicy antogs 2015. Policyn var i behov av revidering. Beslut av ny revidering togs vid Kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Följande ändringar har gjorts från tidigare version av policyn:

  • Krav på upphandlade animaliska produkter får inte vara mindre än de krav som anges i svenska djurskyddsregler i stället för tidigare Miljöstyrningsrådets baskrav.

  • Inköp av närproducerade livsmedel ska öka i stället för tidigare "ambitionen är att öka inköp av närproducerade livsmedel".

  • Given andel för ekologisk livsmedel i stället för tidigare "att succesivt öka".

  • Kontinuerligt arbete med att minska matsvinnet ska utföras i stället för tidigare "matsvinnet ska vara så litet som möjligt".

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
30 november 2020
Typ
Policys