Gå till innehållet

Policy och strategi för integration i Östhammars kommun

Policy för integration syftar till att fungera vägledande på integrationsområdet för kommunens verksamheter. Policyn utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration och kompletteras med en strategi för integration som beskriver strategiska områden och metod för planering och uppföljning.

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
3 oktober 2018
Senast uppdaterad
3 oktober 2018
Typ
Policys