Gå till innehållet

Kommunstyrelsens utskott & gemensamma nämnder

Protokoll, kommunstyrelsens personalutskott 4 februari 2020

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

IT-nämnden 18 september 2019

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta IT-nämnden i Tierp för att ta del av protokollet.

Räddningsnämnden 22 mars 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att ta del av protokollet via Räddningsnämndens hemsida, se länk nedan.

Överförmyndarnämnden 30 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta överförmyndarnämnden för att ta del av protokollet.

Tekniskt utskott 25 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.

Kontakt nämndsekreterare i tekniska utskottet, tekniska.kontoret@osthammar.se