Gå till innehållet

Kommunstyrelsens utskott & gemensamma nämnder

Överförmyndarnämnden 30 januari 2018

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta överförmyndarnämnden för att ta del av protokollet.

Protokoll, kommunstyrelsens personalutskott 4 februari 2020

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.