Gå till innehållet

Kommunstyrelsens utskott & gemensamma nämnder

Protokoll, kommunstyrelsens personalutskott 4 februari 2020

Du är intresserad av ett protokoll som inte publiceras på webben.
Du är välkommen att kontakta nämndsekreterare för att ta del av protokollet. Delar av protokollet kan vara sekretessbelagda.