Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Protokoll inkl. bilagor vård- och omsorgsnämnden 27 mars 2024

Här hittar du protokoll och bilagor från sammanträdet.

Organisation
Vård- och omsorgsnämnden
Publicerad
28 mars 2024
Senast uppdaterad
28 mars 2024
Typ
2024