Gå till innehållet

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar bland annat till att säkerställa att rutiner finns för att identifiera och analysera och vidta åtgärder mot risker i vården, samt ge vårdgivaren kontroll över det patientsäkerhetsarbete som pågår i verksamheten.

Organisation
Omsorgskontoret
Publicerad
14 september 2016
Senast uppdaterad
14 september 2016
Typ
Rapporter