Gå till innehållet

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar bland annat till att säkerställa att rutiner finns för att identifiera och analysera och vidta åtgärder mot risker i vården, samt ge vårdgivaren kontroll över det patientsäkerhetsarbete som pågår i verksamheten.

Organisation
Sektor omsorg
Publicerad
21 augusti 2017
Senast uppdaterad
21 augusti 2017
Typ
Rapporter