Gå till innehållet

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.

Patientsäkerhetsberättelsen syftar bland annat till att säkerställa att rutiner finns för att identifiera och analysera och vidta åtgärder mot risker i vården, samt ge vårdgivaren kontroll över det patientsäkerhetsarbete som pågår i verksamheten.

Organisation
Omsorgskontoret
Publicerad
27 mars 2023
Senast uppdaterad
27 mars 2023
Typ
Rapporter