Gå till innehållet

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun avseende allmänpolitisk debatt och talarordning vid motionssvar Antagen av kommunfullmäktige 2 mars 2021.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
9 mars 2021
Typ
Reglementen och arbetsordningar