Gå till innehållet

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östhammars kommun avseende allmänpolitisk debatt och talarordning vid motionssvar. Antagen av kommunfullmäktige 14 december 2021.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
17 januari 2022
Typ
Reglementen och arbetsordningar