Gå till innehållet

Reglemente för fullmäktigeberedningen för översyn av politisk organisation

Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
10 maj 2021
Senast uppdaterad
10 maj 2021
Typ
Reglementen och arbetsordningar