Gå till innehållet

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet & Kommunala rådet för funktionsnedsatta

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna, pensionärsföreningarna och kommunens styrelse och nämnder.

Organisation
Kommunala- pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta
Publicerad
2 mars 2017
Senast uppdaterad
2 mars 2017
Typ
Reglementen och arbetsordningar