Gå till innehållet

Reglemente för styrelse och nämnder

Reglemente för styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Individ- och familjenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Valnämnden

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
21 december 2022
Senast uppdaterad
15 mars 2024
Typ
Reglementen och arbetsordningar