Gå till innehållet

Reglemente för styrelse och nämnder

Reglemente för styrelser och nämnder:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
25 februari 2020
Senast uppdaterad
12 juli 2022
Typ
Reglementen och arbetsordningar