Gå till innehållet

Regler för Internhyresmodell

Syftet med reglerna är att uppnå kostnadsmedvetenhet, transparens och god hushållning med kommunens lokaler och fastighetsservice.

Kommunfullmäktige antar Regler för internhyresmodell. Reglerna ersätter Handbok- internhyra KF 2011-04-12, § 40.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
8 september 2021
Senast uppdaterad
8 september 2021
Typ
Regler