Gå till innehållet

Riktlinjer för informationssäkerhet inom Östhammars kommun

Detta dokument redovisar kommunens övergripande mål och inriktning med informationssäkerhet. Riktlinjer för informationssäkerhet – konkretiserar informationssäkerhetspolicyn med mer detaljerad information och regler för hur information får hanteras inom kommunen. Policyn och riktlinjen syftar också till att klarlägga roller och ansvar, vad som avses med informationssäkerhet samt övergripande krav på hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
10 januari 2022
Senast uppdaterad
10 januari 2022
Typ
Riktlinjer