Gå till innehållet

Riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun inklusive direktupphandling

Antagen av Kommunstyrelsen 2021-09-14. Ersätter tidigare version KS 2021-04-13 § 95 och Riktlinjer KS-2017-7.

Denna riktlinje beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens policy.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
9 maj 2018
Senast uppdaterad
15 september 2021
Typ
Riktlinjer