Gå till innehållet

Tillväxtstrategi för Östhammars kommun

Arbetet med att ta fram ett tillägg till Östhammars kommuns Tillväxtstrategi pågår för fullt.  Under hösten 2021 kommer det slutliga tillägget att tas vidare för beslut i kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under hösten 2021.

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
28 september 2015
Senast uppdaterad
27 oktober 2021
Typ
Riktlinjer