Gå till innehållet

Avfallsplan

Kommunfullmäktige antar reviderade avfallsföreskrifter samt uppdatering av avfallsplan att gälla från och med 2021-01-01. Förvaltningen uppdras att revidera kommunens gällande avfallsplan från 2015 samt bereda handlingarna till kommunfullmäktige under 2021.

Organisation
Avfallsenheten
Publicerad
8 oktober 2015
Senast uppdaterad
23 december 2020
Typ
Styrdokument