Gå till innehållet

Budget 2023

Årsbudget 2023 och flerårsplan för 2024 - 2026

Budgethandlingarna ersätter mål och budgethandling, driftsbudget, flerårsplan och investeringsbudget som antogs 2022-06-14, § 71.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
9 augusti 2022
Senast uppdaterad
23 februari 2023
Typ
Styrdokument