Gå till innehållet

Delegationsordning för Individ- och familjenämndens verksamhetsområden

I delegationsordningen redogörs för vilka beslut Individ- och familjenämnden har delegerat och till vilken befattning.

Syftet med att överlåta beslutsfattandet åt delegater är att Individ- och familjenämnden ska avlastas från rutinärenden. Istället ska Individ- och familjenämnden kunna ha fokus på sitt arbete med planering, målformulering, riktlinjer och övriga frågor av strategisk karaktär.

Organisation
Individ- och familjenämnden
Publicerad
3 januari 2023
Senast uppdaterad
1 februari 2024
Typ
Styrdokument