Gå till innehållet

Delegationsordning i personalfrågor

Arbetssätt för lokalt antagande (LOK) av centrala kollektivavtal samt förslag till ändring i delegationsordning för personalfrågor.

Kommunstyrelsen antar förslaget till arbetssätt för arbetsgivaren att anta nya tecknade centrala avtal mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och centrala fackliga organisationer. Kommunstyrelsen delegerar till Personalutskottet att lokalt anta centrala kollektivavtal. Ändringen införs i delegationsordningen för personalfrågor.

Organisation
Kommunstyrelsen
Publicerad
26 mars 2021
Senast uppdaterad
26 mars 2021
Typ
Styrdokument