Gå till innehållet

Digitaliseringsstrategi för samverkanskommunerna

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby. Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.

Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation, digital kompetens och effektiv och kvalitativ välfärd. 

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
5 maj 2021
Senast uppdaterad
5 maj 2021
Typ
Styrdokument