Gå till innehållet

Energiplan

Energiplan för Östhammars kommun. Förslaget till energiplan för Östhammars kommun är framtaget i samarbete med IUC Norduppland.

Kommunerna har ett betydande ansvar för energiplaneringen på lokal nivå. Detta ansvar finns reglerat i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Enligt denna lag ska kommunerna i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen ska vara rullande och revideras löpande.

Planen beslutas ay kommunfullmäktige.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
6 april 2020
Senast uppdaterad
6 april 2020
Typ
Styrdokument