Gå till innehållet

Miljömål för Östhammars kommun 2016-2018

Miljömålen för Östhammars kommun har arbetats fram i samråd mellan kommunens förvaltningar och nämnder.
Miljömålen omfattar många delar av de nationella sexton miljö-kvalitetsmålen och kopplar till Kommunfullmäktiges prioriterade mål om minskad miljöpåverkan.

Miljömålen för Östhammars kommun omfattar fyra fokusområden; 

- Friskare vatten
- Energi och klimat
- Natur för människor, växter och djur
- Giftfri miljö

För varje fokusområde finns ett övergripande mål och ett antal styrtal.

Publicerad
12 juni 2017
Senast uppdaterad
12 juni 2017
Typ
Styrdokument