Gå till innehållet

Östhammars kommun arbetar långsiktigt för att vara en hållbar arbetsgivare

Östhammars kommun är beroende av engagerade medarbetare för att kunna leverera välfärd – nu och i framtiden. Under 2017 finns särskilda medel avsatta för att starta upp ett långsiktigt arbete för att trygga kompetensförsörjningen.

Publicerad
26 juni 2017
Senast uppdaterad
26 juni 2017
Typ
Styrdokument