Gå till innehållet

Riktlinjer för styrdokument

Syftet med dessa riktlinjer är att ha en enhetlig terminologi och struktur för politiskt antagna styrdokument i Östhammars kommun. Beslut om antagande av riktlinjer för styrdokument togs vid Kommunfullmäktige 2020-12-15.

Riktlinjerna ska även tydliggöra var beslut om styrdokumentet ska fattas, vad som krävs inför att ett styrdokument tas fram och hur det ska följas upp.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
23 december 2020
Senast uppdaterad
23 december 2020
Typ
Styrdokument