Gå till innehållet

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Östhammars kommun

Enligt kollektivtrafiklagen ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram för hela länet. Östhammars kommun har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten ska kommunen enligt kollektivtrafiklagen och har därför upprätta ett eget trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Antagen i kommunfullmäktige 2020-12-15. Ersätter tidigare Trafikförsörjningsprogram från och med 2021-06-19. Revidering av dokument. Kommunfullmäktige beslutade om att färdtjänst till Arlanda inte kommer att beviljas efter 2021-06-19. Riksfärdtjänstresor påverkas inte av beslutet.  

Prisuppgift i dokumentet är uppdaterad enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 §48.

Organisation
Kommunfullmäktige
Publicerad
7 januari 2021
Senast uppdaterad
7 januari 2021
Typ
Styrdokument