Gå till innehållet

Ansökan om dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Vår dagverksamhet vänder sig till dig som har en demenssjukdom eller minnesproblematik som påverkar dig i din vardag. För att få gå på dagverksamheten krävs att du har ett beslut från biståndshandläggaren om att få gå på dagverksamheten. Vi som arbetar på dagverksamheten har utbildning inom demens.

Du eller den person som företräder dig fyller i webbformuläret gällande ansökan om insats enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till insatsen. 

Webbformulär ansökan om dagverksamhet

Familjeförhållanden
Ja, jag samtycker till att utredande handläggare får inhämta nödvändiga uppgifter och intyg som är nödvändiga för bedömning av rätt till begärda insatser och som är sekretessbelagda hos Försäkringskassan, Sjukvården, Ungdom/Vuxenhabiliteringen och Socialtjänsten. Jag samtycker även till att uppgifter som lämnats i samband med ansökan får lämnas vidare till berörda som ska verkställa insatser. Samtycket gäller endast denna ansökan och kan alltid återkallas.
Ja, jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ärendet kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i personregister hos socialförvaltningen. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".