Gå till innehållet

Ansökan om servicelägenhet

En servicelägenhet är en bostad som till viss del är anpassad till personer med funktionshinder. Lägenheterna finns till exempel på markplan eller är utrustade med hiss. Lägenheterna är i storleken 2 rum och kök. Det finns ingen tillgång till gemensam service eller personalstöd. Du får själv möblera din lägenhet.

Du eller den person som företräder dig fyller i webbformuläret gällande ansökan om insats enligt socialtjänstlagen eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000. Biståndshandläggaren utreder sedan ditt behov och beslutar om du har rätt till servicelägenhet. Får du ett positivt beslut så kan du erbjudas en lägenhet på annan ort än där du bor och har önskat.

Webbformulär ansökan om servicelägenhet

Familjeförhållanden
Ja, jag samtycker till att utredande handläggare får inhämta nödvändiga uppgifter och intyg som är nödvändiga för bedömning av rätt till begärda insatser och som är sekretessbelagda hos Försäkringskassan, Sjukvården, Ungdom/Vuxenhabiliteringen och Socialtjänsten. Jag samtycker även till att uppgifter som lämnats i samband med ansökan får lämnas vidare till berörda som ska verkställa insatser. Samtycket gäller endast denna ansökan och kan alltid återkallas.
Ja, jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ärendet kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i personregister hos socialförvaltningen. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".