Gå till innehållet

Begäran om insatser enligt LSS

Du kan beviljas personlig assistans om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver hjälp under stora delar av dygnet. Till exempel med grundläggande behov som att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att tala med andra. Även med andra personliga behov som till exempel ledsadning till fritidsaktiviteter mm.

Har du fyllt 65 år kan du inte få personlig assistans.

Du eller den person som företräder dig fyller i blanketten Ansökan om insats enligt LSS eller kontaktar biståndshandläggare på telefon 0173-86 000.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan med dina grundläggande behov kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Webbformulär för begäran av insatser enligt LSS

Jag begär insats om
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Boende barn och ungdom
Boende vuxen
Individuell plan enligt 10§ LSS
Ja, jag samtycker till att utredande handläggare får inhämta nödvändiga uppgifter och intyg som är nödvändiga för bedömning av rätt till begärda insatser och som är sekretessbelagda hos Försäkringskassan, Sjukvården, Ungdom/Vuxenhabiliteringen och Socialtjänsten. Jag samtycker även till att uppgifter som lämnats i samband med ansökan får lämnas vidare till berörda som ska verkställa insatser. Samtycket gäller endast denna ansökan och kan alltid återkallas.
Ja, jag är införstådd med att de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av ärendet kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) i personregister hos socialförvaltningen. Mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på kommunens hemsida www.osthammar.se.

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".