Gå till innehållet

Enkät - Modersmålsstöd i finska i förskolan

Du bor i en förvaltningskommun för finska språket. Det innebär att ditt barn har rätt till modersmålsstöd i finska, helt eller delvis, i förskolan och i förskoleverksamhet. För att bättre kunna bemöta vårdnadshavares önskemål om finskundervisning till barn i förskoleålder vill vi ställa 3 frågor.

Asut suomen kielen hallintoalue kunnassa. Lapsellasi on oikeus suomen kielen tukeen esikoulussa sekä esikoulutoimintaan täysin tai olennaisilta osin suomeksi. Jotta voimme tarjota suomen kielen opetusta huoltajien toivomusten mukaan esitämme 3 kysymystä.

1) Pratar ni finska hemma? / Puhutteko kotona suomea? Hur ofta? / Kuinka usein?
2) Önskar ni att barnet får finskspråkig undervisning i förskolan? Toivotko lapsellesi suomenkielistä [esikoulu]opetusta? Hur ofta? /Kuinka usein?
3) Var går ditt barn i förskola? Missä sinun lapsesi on esikoulussa?

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".