Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

April

  • Kommunfullmäktige 21 april 2020

    Ärendelistan publiceras 12 dagar innan sammanträdet, bland annat kommer årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnder att finnas med. Här hittar du även länk till webbsändningen.

Juni

  • Kommunfullmäktige 9 juni 2020

    Ärendelistan publiceras 12 dagar innan sammanträdet. Allmänpolitisk debatt kommer att vara under sammanträdet. Här hittar du även länk till webbsändningen.

September

November

  • Kommunfullmäktige 10 november 2020

    Ärendelistan publiceras 12 dagar innan sammanträdet. Ärenden som budget, skattesats och delårsrapport kommer upp på sammanträdet. Här hittar du även länk till KF:s webbsändning.

December