Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

December

  • Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 13 december 2021

    Eftersom vi inte kan träffas fysiskt med anledning av Covid-19 genomförs ett digitalt möte med Tema: omställning för en trygg och hållbar äldreomsorg samt nära vård. Alla som ingår i rådet kommer att få information, dokumentation och instruktion i god tid innan.
    Du är välkommen att kontakta kansli- och utveckling eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se

Februari 2022

Maj 2022

Oktober 2022

December 2022