Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Maj

  • Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 24 maj 2021

    Eftersom vi inte kan träffas fysiskt med anledning av Covid-19 genomförs ett digitalt möte med Tema: Kommunens lokalförsörjning. Alla som ingår i rådet kommer att få information, dokumentation och instruktion i god tid innan.

    Dagordning och mötesanteckningar publiceras inte här på webben.
    Du är välkommen att kontakta kansli och utveckling eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se