Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Juni

  • Lokala säkerhetsnämnden 13 juni 2024

    Detta möte är öppet för allmänheten från kl. 18:00.
    Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

September

December