Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Augusti

  • Lokala säkerhetsnämnden 17 augusti 2023

    Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
    Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

November

  • Lokala säkerhetsnämnden 30 november 2023

    Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år. Detta sammanträde är öppet för allmänheten.
    Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.