Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

Februari 2024

April 2024

  • Rådsmöte 17 april 2024

    Kallelse med dagordning publiceras ca 7 dagar före mötet. Mötesanteckningar publiceras så snart anteckningarna är upprättade.

September 2024

  • Rådsmöte 4 september 2024

    Kallelse med dagordning publiceras ca 7 dagar före mötet. Mötesanteckningar publiceras så snart anteckningarna är upprättade.

December 2024