Gå till innehållet

Kalender

I kalendern hittar du de möten och evenemang som kommunen har planerat in. Du kan filtrera vad som visas med hjälp av länkarna till höger.

December

Februari 2023

 • Lokala säkerhetsnämnden 9 februari 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

April 2023

 • Lokala säkerhetsnämnden 6 april 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

Juni 2023

 • Lokala säkerhetsnämnden 1 juni 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

Augusti 2023

 • Lokala säkerhetsnämnden 17 augusti 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.

November 2023

 • Lokala säkerhetsnämnden 30 november 2023

  Lokala säkerhetsnämnden sammanträder 5 gånger per år.
  Kallelse och ärendelista publiceras här ca 1 vecka innan mötet. Protokoll publiceras efter justering. Handlingar som publiceras på webben personuppgiftsgranskas innan publicering.