Gå till innehållet

Välkommen till ett öppet samråd – Barn och utbildning

Östhammars kommun välkomnar alla, som anser sig tillhöra den sverigefinska minoriteten i Östhammars kommun, till ett öppet samråd. Fokus för samrådsmötet är på att samtala om kommunens arbete med att stärka och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen i kommunens förskolor och skolor.

Från Östhammars kommun deltar barn- och utbildningsnämndens ordförande Josefine Nilsson, chef för sektor bildning Lisbeth Bodén och chef för modersmålsenheten Zacharias Fjellander.

Datum: 4 maj 2021, kl. 18-20

Plats: Digitalt möte, länken skickas vid anmälan

Anmälan: Senast den 3 maj till suvi.kokko@osthammar.se, tfn. 0173-862 69

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt skol- och språklagarna arbetar Östhammars kommun med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter till sina språk och sin kultur. Sedan 2010 ingår Östhammars kommun i förvaltningsområdet för finska. 

Kontakta oss

Organisation
Förvaltningsområde för finska språket
Datum och tid
4 maj 2021, 18:00 - 20:00
Senast uppdaterad
19 april 2021