Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Individ- och familjenämnden 5 juli 2023

Möteshandlingar. Viss mörkning kan förekomma då handlingarna är personuppgiftsgranskade.

Individ- och familjenämnden 5 juli 2023 29 juni 2023

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag till sammanträdet.

Organisation
Individ- och familjenämnden
Datum och tid
5 juli 2023, 00:00
Senast uppdaterad
10 januari 2023