Gå till innehållet

Inställt! Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta, 8 mars 2021

Mötet ställs in med anledning av pågående Pandemi.

Rådsmöten sker 4 gånger per år. Rådet har även en ½ utbildningsdag per år.
Dagordning och mötesanteckningar publiceras inte här på webben.
Du är välkommen att kontakta lednings- och verksamhetsstöd eller besöka kommunkontoret för att ta del av handlingarna. E-posta kommunstyrelsen@osthammar.se

Datum och tid
8 mars 2021, 13:00
Senast uppdaterad
29 oktober 2020