Gå till innehållet

Kommunfullmäktige 26 april 2016

Klicka på ett ärende för att flytta spelningen till rätt tidpunkt.

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Information
 3. Östhammars kommun, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen Sten Lindholm
 4. Östhammars kommun, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
 5. Östhammars kommun, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden
 6. Östhammars kommun, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för socialnämnden
 7. Östhammars kommun, revisionsberättelse 2015 samt beviljande av ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden
 8. Årsredovisning 2015 för Östhammars kommun, godkännande
 9. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 10. Riktlinjer för komponentavskrivningar, antagande
 11. Östhammar 1:6, markförsäljning
 12. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2015
 13. Redovisning av obesvarade motioner
 14. Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag i nämnd
 15. Svar på motion angående antagen bredbandsstrategi för Östhammars kommun
 16. Svar på motion angående utredning av möjliga klimatvinster för senare ansökan om lokalt klimatstöd
 17. Medborgarförslag angående hastighetsbegränsade åtgärder på Kyrkogatan, Östhammars kommun
 18. Motion gällande nytt kommunalt kontor i Alunda
 19. Motion gällande utvecklingsgrupperna
 20. Valärenden
 21. Anmälningsärenden
 22. Motion gällande Medborgarservice
 23. Motion angående önskemål om någon form av ”kulturbuss”
 24. Medborgarförslag angående uppsägning av arrendeavtal för fastigheten Öregrund 8:1
 25. Interpellation från Kerstin Dreborg (MP) angående åtgärder för Sandmagasinet m.m. vid Dannemora gruvområde
Organisation
Kommunfullmäktige
Datum och tid
26 april 2016, 18:00
Plats
Storbrunn i Östhammar
Senast uppdaterad
21 december 2015